Aktuelt

A
N

Historikk

DRIFT

Gården har siden 1962 hatt ensidig sauehold. Fra 1990 sauehold i kombinasjon med islandshest, men etter 1995 kun hatt islandshest i driftsenheten.

Det er i mange år drevet med hest i turistnæring der gårdens seterhus er benyttet til overnatting. Mye av
ridningen har vært kombinert med korte turer og rideinstruksjon.

                                                       Gammelt bilde av Oppgarn

De siste årene er driften i hovedsak basert på avl og oppdrett av hest, med temming og tilridning som aktivitet.
Gården har i dag 25 islandshester.


BOSETNING
Helt siden sist på 1600 tallet har gården vært bebodd. Den ble da delt fra Stugudalsgården ”Nedgarn” og ble kalt ”Oppgarn”.

I over tre hundre år har fjellgården
vært drevet med husdyr i kombinasjon med utmarksnæring.
Gården har i over hundre år hatt losji for fjellvandrere og turister, i femti år var gården fjellstasjon for turistforeningen.

De siste femti årene er et sentralt område av utmarka regulert og utviklet til hytteområde.
Det er i dag 103 hytter i dette området. Tydal kommune har bygd ut hele hyttefeltet med
vann og avløp.

I samme område drifter gården et av to grustak på eiendommen.
De store utmarksarealene benyttes til jakt og fiske ved utleie.
25.06.2022
Tips en venn
Powered by FR®DIS CMS / Design: Livlaga
Copyright © 2003-2009 Stugudalshester